Bakker Vonk

Duurzaamheid


Bakker Vonk voelt zich verantwoordelijk voor zijn gedrag en het effect van zijn handelen op de omgeving. Daarom streeft Bakker Vonk ernaar een duurzame of maatschappelijk verantwoorde onderneming te zijn en zo een balans te realiseren tussen gezond resultaat, een beter milieu, welzijn van medewerkers en een bijdrage aan de maatschappij.

Info Box

Duurzaamheid

Hoe weet je nou of je maatschappelijk verantwoord bezig bent? Dat is niet zo makkelijk te zeggen, want de maatschappij verandert voortdurend en er wordt steeds iets anders verwacht van bedrijven. Wat vandaag geaccepteerd wordt, is morgen taboe, en wat we in Nederland normaal vinden, is in Brazilië of China vreemd. Het voortdurend afstemmen van bedrijfsbeslissingen op de belangen van de maatschappij is uiteindelijk een belangrijke stap bij bakkerij Vonk.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen komt er dus op neer dat je als bedrijf werkt op een manier die door de maatschappij verantwoord gevonden wordt. Dat betekent dat wij steeds bewust op zoek zijn naar manieren om ons bedrijf te verbeteren.

Dat betekent dat wij verantwoordelijkheid (willen) dragen voor maatschappelijke problemen zoals luchtvervuiling, klimaatverandering, arbeidsomstandigheden of vergrijzing. MVO begint met dat bedrijven proberen deze problemen niet groter te maken. Ondernemers die een stap verder gaan, streven ernaar een bijdrage te leveren aan het oplossen van deze problemen. En dat willen wij proberen met behulp van ons fantastisch team.

Bakkerij Vonk voelt zich verantwoordelijk voor zijn gedrag en het effect van zijn handelen op de omgeving. Daarom streeft Bakkerij Vonk ernaar een duurzame of maatschappelijk verantwoorde onderneming te zijn en zo een balans te realiseren tussen gezond resultaat, een beter milieu, welzijn van medewerkers en een bijdrage aan de maatschappij.

Bakkerij Vonk ontwikkelt actief beleid om duurzaam te ondernemen. In de komende jaren worden stappen gezet om uiteindelijk te komen tot een innovatief MVO-beleid voor de gehele organisatie.

De maatregelen om het duurzaam functioneren van Bakkerij Vonk continue verder te ontwikkelen komt terug in alle bedrijfsprocessen.

Bakkerij Vonk onderscheidt enkele speerpunten in zijn duurzame beleid. Deze zijn hieronder benoemd. Per speerpunt zijn hieronder enkele van de genomen maatregelen genoemd. Duurzaamheid in ondernemerschap vergt continue aandacht en alertheid. Daarom is het aantal maatregelen groot.
Veel maatregelen hebben een breder effect dan alleen bijvoorbeeld energiebesparing of afvalbeperking. Vaak leiden maatregelen ook tot resultaat op andere punten zoals de verbetering van processen en daarmee de eindkwaliteit of de verbetering van arbeidsomstandigheden.

Al met al leiden de genoemde maatregelen tot een verbetering van de arbeidsomstandigheden door een betere werkomgeving, betere routing en ruimtewinst. De resultaten van het bedrijf verbeteren relatief door de bijbehorende afname van kosten.

Energiebesparing

Bakkerij Vonk neemt – passend bij hun bedrijf – in toenemende maatregelen om energie te besparen (en in combinatie daarmee arbeidsomstandigheden te verbeteren en het milieu te ontzien). Daarbij laten ze zich onder meer adviseren door speciale technische bakkerijadviseurs.

Door alle maatregelen verbetert de kwaliteit en constantheid van de processen en producten in de bakkerijen. Dat zorgt naast energiebesparing en betere arbeidsomstandigheden onder meer ook voor afname van de hoeveelheid uitval en afval.

Enkele maatregelen voor energiebesparing door Bakkerij Vonk

 • Het gebruik van zoveel mogelijk daglicht in de bedrijfsruimten.
 • Het aanpassen van bakkerijprocessen, zodat zoveel mogelijk tijdens daglicht wordt gewerkt.
 • Het toepassen van ledverlichting door het gehele bedrijf, van magazijn tot winkelvitrine met als resultaat: meer licht met minder stroom.
 • Eigen elektra opwekken d.m.v. zonnepanelen op de bakkerij
 • Het tijdig reinigen van koel- en vriesapparatuur, zodat minder energie wordt gebruikt dan wel weglekt.

Afvalbeperking

Bakkerij Vonk onderscheidt voedselafval en overig afval. Voor beide afvalstromen streeft Bakkerij Vonk naar preventie en opwaardering van afval door het slimmer maken van de productie- en afvalketen.

Voedselafval

Voedselverliezen leiden tot economisch verlies. Dit verlies is groter naarmate de retourstroom slechter wordt benut. Ook zorgen voedselverliezen voor extra milieudruk: overbodig energieverbruik, onnodige CO2-uitstoot, overbodig waterverbruik en extra transportkilometers op de Nederlandse wegen. Voedselverliezen raken ook aan ethische aspecten zoals de wereldvoedselproblemen. Preventie en opwaardering van voedselafval zijn daarom een belangrijk speerpunt in het duurzame beleid van Bakkerij Vonk.

Enkele maatregelen voor preventie van afval:

 • Nauwgezet beheer van verse producten;
 • Werken conform een stringent eigen kwaliteitssysteem onder meer gericht op het realiseren van hoge kwaliteit in producten en processen (leidt tot minder uitval en dus afval);
 • Elektronisch bestellen zorgt voor meer last-minute en dus meer nauwkeurige bestellingen;
 • Mee terugnemen van overgebleven brood bij afnemers;
 • Voedselverspilling voorkomen d.m.v. de app toogoodtogo.

Overig afval

 • Minimaliseren van verpakkingen waar mogelijk;
 • Beperken van papierafval door klanten aan te bevelen elektronisch te bestellen;
 • Versturen van de dagelijkse orderbevestigingen per mail in plaats van op papier;
 • Beperken van papier afval door schriftelijke communicatie (waaronder facturatie) via mail en internet in plaats van op papier.

Enkele maatregelen voor het opwaarderen van afval:

 • Opwaarderen van afval door het scheiden van alle papier, glas, plastics, vet, etc. om zoveel mogelijk hergebruik haalbaar te maken;
 • Ondersteunen van het branche-initiatief om te zoeken naar manieren om afvalproducten op te waarderen naar nieuwe consumentenproducten.

Het milieu minder belasten

 • Bakkerij Vonk heeft een uitgekiend routenetwerk van afnemers verspreid over de hele regio. Daardoor is de afstand tussen de oven van de bakker en de eter bij de afnemers van Bakkerij Vonk letterlijk zeer kort.
 • Voor een deel van het assortiment gebruiken wij ingrediënten met zo min mogelijk toegevoegde kunstmatige e-nummers. Het aandeel biologische producten wordt geleidelijk uitgebreid.
 • De seizoensgebonden ingrediënten en producten worden – waar door afnemers toegestaan – alleen in het seizoen gebruikt.
 • Ook kopen wij in bij zoveel mogelijk Nederlandse bedrijven en letten erop dat onze verse vruchten wel zoveel mogelijk uit Nederland moeten komen
 • Bezorgbestellingen worden zoveel mogelijk gebundeld om een zo laag mogelijke milieubelastende voetafdruk met onze bestelauto’s achter te laten

Bijdragen aan het welzijn van eindgebruikers

De producten van Bakkerij Vonk, vaak basisvoeding, spelen een belangrijke rol in de gezondheid van onze eindgebruikers. Daarmee draagt Bakkerij Vonk verantwoordelijkheid voor de klanten van zijn afnemers. Borging van productkwaliteit en voedselveiligheid is van cruciaal belang. Vanzelfsprekend voldoet Bakkerij Vonk aan alle wettelijke eisen.

 • Externe autoriteiten, zoals het Nederlands Bakkerij Centrum, beoordelen structureel de product technische kwaliteit en de naleving van de technisch-organisatorische aspecten op het gebied van hygiëne.
 • Bakkerij Vonk ondersteunt en participeert actief in branchebeleid, zoals die gericht op verlaging van zout en verzadigd vet in bakkerijproducten.
 • De behoefte aan producten die voldoen aan specifieke dieetwensen varieert sterk. Bakkerij Vonk biedt haar afnemers een deugdelijk assortiment met producten die passen in een glutenvrij dieet, een lactosevrij dieet of een zoutarm dieet.
 • Bakkerij Vonk kiest bij voorkeur voor gekwalificeerde leveranciers. Daar is de betrouwbaarheid en kwaliteit van producten en diensten vaak groter. Langdurige samenwerking leidt tot meer efficiency en daarmee tot een betere eindkwaliteit, minder verspilling van energie en beperking van de afvalstroom. Ook leidt het tot een meer constante kwaliteit van de bakkerijprocessen.

Het aantal maatregelen van Bakkerij Vonk op het gebied van duurzaam ondernemen is zeer omvangrijk. Van veel maatregelen is het positieve resultaat direct zichtbaar is. Evenzo zijn er veel maatregelen, waarvan het economisch voordeel niet direct zichtbaar of zelfs afwezig is. Toch leiden deze maatregelen over het algemeen wel tot bijvoorbeeld betere processen en op langere termijn tot betere arbeidsomstandigheden, minder milieubelasting of bijvoorbeeld beperking van afval.

Voor wie bestaan we en welke maatschappelijke meerwaarde hebben wij gaan we regelmatig tegen het licht houden. Zo blijven we scherp en als iemand ons daarbij kan helpen dan horen we graag goede en werkzame tips. Alvast bedankt!